Noordendorp vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk en levert inspanningen om daaraan zo goed mogelijk te voldoen.

Mensen en veiligheid.
Als transportonderneming hecht Noordendorp waarde aan veiligheid van haar medewerkers en andere weggebruikers. Wij hebben daarom een bijdrage geleverd aan het Nederlandse verkeersexamen van VVN, de Pilot Veilig Rijgedrag van TVM en aan Veilig op de Weg, praktijklessen voor basisscholen in de regio. Daarnaast hebben we een convenant getekend met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Aandacht voor milieu en omgeving
Bij al onze investeringen in materieel kijken we nadrukkelijk naar schone en nieuwe materialen en (energie)zuinigheid. Ook maken we onderdeel uit van Lean & Green. Een samenwerkingsverband die organisaties stimuleert te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook milieubelasting reduceren én tot efficiëntere bedrijfs- en logistieke processen leiden.

Bijdragen aan de maatschappij
Noordendorp investeert in maatschappelijke initiatieven en ondersteunt het regionale verenigingsleven. Wij doen mee aan de jaarlijkse Twentse TruckRun, waarbij bewoners van zorgcentra op de bijrijdersstoel mee mogen met onze chauffeurs. Noordendorp is supporter van de Johan Cruijff Foundation, die zich tot doel stelt de jeugd vooruit te helpen door beweging. Ook leveren we een bijdrage aan lokale en regionale sport- en ondernemingsverenigingen en instanties.

 
Investeren in personeel
Noordendorp heeft volop aandacht voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en bieden ze optimale opleidings- en doorgroeimogelijkheden.