Door een solide basis in de organisatie met behulp van onder andere het INK-management-model werkt Noordendorp continu aan kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering en -processen. Dat komt ten goede aan onze klanten, partners, medewerkers en de maatschappij.

Hofleverancier
Sinds het eeuwfeest mag Noordendorp zich hofleverancier noemen. Dit predicaat komt alleen toe aan kleine en middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan en een onberispelijke reputatie hebben.

Keurmerk Transport en Logistiek
Noordendorp beschikt over het Keurmerk Transport en Logistiek, wat betekent dat de organisatie en dienstverlening aan strikte kwaliteitsnormen voldoet. Ieder jaar wordt getoetst of bedrijven nog aan die eisen voldoen.

Lean and Green
Noordendorp maakt onderdeel uit van Lean & Green. Een samenwerkingsverband die organisaties stimuleert te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook milieubelasting reduceren én tot efficiëntere bedrijfs- en logistieke processen leiden.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Noordendorp heeft een convenant getekend met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De partijen zijn hierin overeengekomen dat Noordendorp strikt zal voldoen aan de normen en regelgeving, denk hierbij aan strenge eisen met betrekking tot onder meer veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. In ruil daarvoor blijven controles beperkt. Het ministerie sluit deze overeenkomsten alleen met onderneming die al lange tijd goed scoren bij controles en intrinsiek gemotiveerd zijn hun dienstverlening op een hoog peil te handhaven.

MPS-ECAS
Noordendorp beschikt over het ISO 22000 Certificaat. Met dit certificaat kan Noordendorp bij haar opdrachtgevers aantonen dat zij op een veilige, verantwoorde manier werken en de kwaliteit van de te vervoeren levensmiddelen garanderen.

Daarnaast won Noordendorp twee prijzen. In 2013 de Gezond Transport Prijs, vanwege haar lage ziekteverzuim en in 2015 de TLN Ondernemersprijs (categorie: middel).

hofleverancier-1Keurmerk-transport-Logistieklean and greenIL&T      iso 22000Ondernemersprijsgezond transport prijs